Art. 384 - Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

(1) Transmiterea unei boli venerice prin act sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex sau prin acte de perversiune sexuală de către o persoană care ştie că suferă de o astfel de boală se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(2) Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani.
(3) Instanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical.

↑ Sus

Loading

Art. 385 - Răspândirea bolilor la animale sau plante

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor sau alte urmări grave, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ascunderea, cu intenţie, a apariţiei unei boli molipsitoare la animale sau plante, precum şi opunerea la aplicarea măsurilor de combatere a formelor de boală şi de prevenire a răspândirii bolilor.

↑ Sus

Loading

Art. 386 - Traficul ilicit de droguri

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea sau alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (2) se sancţionează şi introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, în scopurile prevăzute la alin. (1).
(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute în alin. (1)-(4) se sancţionează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta, comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica, o pedeapsă până la maximul ei general.

↑ Sus

Loading

Art. 387 - Nerespectarea dispoziţiilor privind administrarea ilicită de droguri

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea, introducerea, şi scoaterea din ţară de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.
(2) Punerea la dispoziţie, cu intenţie, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancţionează şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de droguri de mare risc pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute în alin. (3) sau a unei reţete medicale falsificate.
(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(6) Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.
(7) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 2 ani sau zile-amendă.
(8) Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute în alin. (1)-(7) se sancţionează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

↑ Sus

Loading

Art. 388 - Traficul şi administrarea ilicită de droguri care a avut ca urmare moartea victimei

Dacă faptele prevăzute în art. 386 alin. (1), (2) şi (5) şi art. 387 alin. (1), (3)-(6) şi (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

↑ Sus

Loading

Art. 389 - Nerespectarea dispoziţiilor privind regimul precursorilor

(1) Producerea, sinteza, extracţia, experimentarea, deţinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piaţă sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori, fără drept, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează şi comercializarea de precursori către agenţii economici sau persoane fizice neautorizate.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scopul producerii sau fabricării ilicite a altor droguri decât cele de mare risc, pedeapsa este închisoarea, strictă de la 3 la 10 ani.
(4) Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documente legale, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.
(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau deţinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

↑ Sus

Loading

Art. 390 - Traficul de substanţe toxice

Producerea, deţinerea sau orice altă operaţiune privind circulaţia produselor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor ori substanţelor toxice, toate acestea fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

↑ Sus

Loading

Art. 391 - Falsificarea de alimente sau alte produse

(1) Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate, alterate ori interzise consumului sau vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 8 ani.
(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează falsificarea sau substituirea altor mărfuri sau produse, dacă prin falsificare sau substituire acestea au devenit vătămătoare sănătăţii.
(3) Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) sau (2) s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă necesită îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) În cazul în care prin faptele prevăzute în alin. (1) sau (2) s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile ori vreuna din consecinţele prevăzute în art. 187 alin. (2) pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

↑ Sus

Loading

Art. 392 - Nerespectarea dispoziţiilor privind gestionarea deşeurilor reciclabile

(1) Prezentarea de documente false, de către deţinătorul de deşeuri industriale reciclabile, privind provenienţa acestora, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(2) Furtul de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deşeuri, se sancţionează potrivit art. 249. Dacă fapta a pus în pericol mediul înconjurător, sănătatea. sau siguranţa populaţiei, pedeapsa este cea prevăzută în art. 250 alin. (1).

↑ Sus

Loading

Art. 393 - Sancţionarea tentativei

(1) Tentativa la delictele prevăzute în art. 382, art. 386 alin. (1) şi (5), art. 387, art. 390 şi art. 391 alin. (1)-(3) se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 386 alin. (1)-(5) şi art. 387 alin. (1)-(8).

↑ Sus

Loading

«–  « 23 2425 26 27 »  –»
Sumar: